Acarsoy Enerji, 60 MW DG Kombine Çevrim Santrali Projesi

Son Kullanıcı: Acarsoy Enerji
Yüklenici: 5n / Odaktes
Kontrakt Tarihi: Nisan 2012
Bitiş Tarihi: Ekim 2012
Latis Kapsamı ve Proje Açıklaması: Enerji Santrali detay mühendislik danışmanlığı Latis tarafından gerçekleştirilmektedir;
  • Enstrümantasyon Tasarımı ve Şartnameleri
  • Enstrüman, Sinyal ve Vana Listeleri
  • Fonksiyon Tanımları ve Logic Diyagramları
  • Elektrik ve Pnömatik Tahrikli (CV) Vana Şartnameleri
  • Mekanik Vana Şartnameleri
  • İlgili Ekipmanların Tedarikçi Tekliflerinin Değerlendirilmesi
  • Kontrol Sistemi ve Devreye Alma Süpervizyonu


back