Eti Krom Fabrikası Toz Tutma ve Enerji Geri Kazanım Projesi

Proses Kapsamı

 • Soğutma Suyu Sistemi P&ID
 • Yardımcı Soğutma Sistemi P&ID
 • Ham Su Dağıtım Sistemi P&ID
 • Hava Dağıtım Sistemi P&ID
 • Soğutma Kulesi Şartnamesi
 • Basınçlı Hava Sistemi Şartnamesi
 • Demineralize Su Ünitesi Şartnamesi
 • Soğutma Suyu Sirkülasyon Pompaları Şartnamesi
 • Yardımcı Soğutma Suyu Sirkülasyon Pompaları Şartnamesi
 • Kapalı Cevrim Pompaları Şartnamesi
 • Yardımcı Soğutma Esanjor Şartnamesi
 • Mekanik Vana Şartnameleri
 • Kontrol Vanası Şartnameleri
 • Vana Ve Mekanik Ekipman Listesi
 • Demin Tesisi Genel Yerleşimi
 • Soğutma Kulesi Genel Yerleşimi
 • Yardımcı Soğutma Sistemi Genel Yerleşimi
 • Kompresör Odası Genel Yerleşimi

Mekanik Kapsam

 • Soğutma Suyu Sistemi Boru Planı
 • Yardımcı Soğutma Sistemi Boru Planı
 • Hava Dağıtım Sistemi Boru Planı
 • Ham Su Dağıtım Sistemi Boru Planı
 • Soğutma Suyu Sistemi İsometrik Çizimleri
 • Yardımcı Soğutma Sistemi İsometrik Çizimleri
 • Ham Su Dağıtım Sistemi İsometrik Çizimleri
 • Hava Dağıtım Sistemi İsometrik Çizimleri
 • Soğutma Suyu Sistemi Boru Ve Fitting Malzeme Listesi
 • Yardımcı Soğutma Sistemi Boru Ve Fitting Malzeme Listesi
 • Ham Su Dağıtım Sistemi Boru Ve Fitting Malzeme Listesi
 • Hava Dağıtım Sistemi Boru Ve Fitting Malzeme Listesi
 • Yardımcı Sistemler Boru Köprüsü Ve/Veya Galerisi Güzergâh Planı

Elektrik Kapsamı

 • 6 kv Tek Hat Şeması
 • 6 kv Şalt Şartnamesi
 • 6 kv Tipik Devre Diyagramları
 • 6 kv Kablo Kesit Hesapları
 • 6 kv Kablo Listesi Ve Satın Alma Şartnameleri
 • Step-Up Trafo Şartnamesi
 • İç İhtiyaç Trafo Şartnamesı 6,3/0,4 kv
 • İç İhtiyaç Trafo Şartnamesı 6,3/0,69 kv
 • ADP Tek Hat Şeması
 • ADP Tipik Devre Diyagramları
 • ADP Şartnamesi
 • Yardımcı Sistemler MCC Tek Hat Şemaları
 • Yardımcı Sistemler MCC Tipik Devre Diyagramları
 • Yardımcı Sistemler MCC Şartnameleri
 • Yardımcı Sistemler AG Kablo Kesit Hesapları
 • Yardımcı Sistemler AG Kablo Listesi Ve Satın Alma Şartnameleri
 • Yardımcı Sistemler AG Elektrik Yük Listesi
 • Yardımcı Sistemler Bağlantı Listesi (From / To Listesi)
 • Yardımcı Sistemler Kablo Güzergâh Planı
 • Kazan Ve Yardımcı Sistemler Aydınlatma Planı Ve Hesapları
 • Kapsam İçerisindeki Elektrik Odası Yerleşimi
back