Batı Qurna 2 - Basit Çevrim Enerji Santrali - Irak

Son Kullanıcı: Lukeoil
Ana Yüklenici: Enka Holding
Kontrakt Tarihi: Mart 2013
Bitiş Tarihi: Haziran 2013
Latis Kapsamı ve Proje Açıklaması: Kontrol sistemi ve fonksiyonel lojik tanımlamaları mühendislik çalışmaları Latis tarafından gerçekleştirilmiştir.


back